Makaleler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Andjic, B., Maričić, M., Weinhandl, R., Mumcu, F., Schmidthaler, E., & Lavicza, Z. (2024). Metaphorical Evolution: A Longitudinal Study of Secondary School Teachers’ Concepts of 3D Modelling and Printing in Education. Education and Information Technologies. https://doi.org/10.1007/s10639-023-12408-x [SSCI, Q1]

Haşlaman, T., Mumcu, F., & Atman Uslu, N. (2024). Fostering Computational Thinking through Digital Storytelling: A Distinctive Approach to Promoting Computational Thinking Skills of Pre-Service Teachers. Education and Information Technologies. https://doi.org/10.1007/s10639-024-12583-5 [SSCI, Q1]

Laksmiwati, P. A., Lavicza, Z., Cahyono, A. N., Alagic, M., & Mumcu, F. (2024). When engineering design meets STEAM education in hybrid learning environment: Teachers’ innovation key through design heuristics. Asia Pacific Journal of Education. https://doi.org/10.1080/02188791.2024.2373226

Andjic, B., Maričić, M., Mumcu, F., Prodromou, T., Leoste, J., Saimon, M., & Lavicza, Z. (2024). Direct and Indirect Instruction in Educational Robotics: A Comparative Study of Task Performance per Cognitive Level and Student Perception. Smart Learning Environments, 11, 12. https://doi.org/10.1186/s40561-024-00298-6 [SCOPUS, Q1]

Haşlaman, T., Atman Uslu, N., & Mumcu, F. (2024). Development and in-depth investigation of pre-service teachers’ digital competencies based on DigCompEdu: a case study. Quality & Quantity, 8, 961-986. https://doi.org/10.1007/s11135-023-01674-z [SCOPUS, Q1]

Mumcu, F., Uslu, N. A., & Yıldız, B. (2023). Teacher development in integrated STEM education: Design of lesson plans through the lens of computational thinking. Education and Information Technologies, 28, 3443–3474. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11342-8 [SSCI, Q1]

Mumcu, F., Kıdıman, E., & Özdinç, F. (2023). Integrating computational thinking into mathematics education through an unplugged computer science activity. Journal of Pedagogical Research, 7(2), 72-92. https://doi.org/10.33902/JPR.202318528 [SCOPUS, Q4]

Mumcu, F., Uslu, N. A., Özdinç, F., & Yıldız, B. (2022). Exploring teacher development courses in the lens of integrated STEM education: A holistic multiple case study. International Journal of Contemporary Educational Research, 9(3), 476-491. https://doi.org/10.33200/ijcer.1035464 [ERIC]

Mumcu, F., Uslu, N. A., & Yıldız, B. (2022). Investigating teachers’ expectations from a professional development program for integrated STEM education. Journal of Pedagogical Research, 6(2), 44-60. https://dx.doi.org/10.33902/JPR.202213543 [SCOPUS, Q4]

Özdinç, F., Kaya, G., Mumcu, F., & Yıldız, B. (2022). Integration of computational thinking into STEM activities: an example of an interdisciplinary unplugged programming activity. Science Activities – Projects and Curriculum Ideas in STEM Classrooms, 59(3), 151-159. https://doi.org/10.1080/00368121.2022.2071817 [ESCI, Q4]

Ustunluoglu, E., Mumcu, F., Uslu, N.A., & Askar, P. (2022). A case study on the usage of lecture capture: perceptions of students, faculty members and administrators. J Comput High Educ, 34, 343–370. https://doi.org/10.1007/s12528-021-09302-1 [SSCI, Q1]

Demirtaş, B. and Mumcu, F. (2021). Pre-Service Teachers’ Perceptions of ICT and TPACK Competencies. Acta Educationis Generalis, 11(2), 60-82. [ERIC]

Demiraslan Çevik, Y., Doğan, N., Dağhan, G., Mumcu, F., Somyürek, S., and Karaman, H. (2019). Validation of Pre-Adolescent Decision-Making Competence in Turkish Students. Judgment and Decision Making, 14(3), 364-372. [SSCI, Q2]

Gökçearslan Ş., Mumcu, F., Haşlaman, T., and Demiraslan-Çevik, Y. (2016). Modelling Smartphone Addiction: The Role of Smartphone Usage, Self-Regulation, General Self-Efficacy and Cyberloafing in University Students. Computers in Human Behavior, 63, 639-649. [SSCI, Q1]

Mumcu, F. and Usluel, Y. K. (2010). ICT in Vocational and Technical Schools: Teachers’ Instructional, Managerial and Personal Use Matters. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 9(1), 98-106. [SSCI, Q2]

Haşlaman, T., Demiraslan, Y., Mumcu, F., Dönmez, O. ve Aşkar, P. (2008). Çevrimiçi Ortamda Yapılan Grup Tartışmasındaki İletişim Örüntülerinin Söylem Çözümlemesi Yoluyla İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 162-174. [SSCI, Q4]

Haşlaman, T., Mumcu, F. ve Usluel, Y. K. (2007). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme-Öğretme Süreçleriyle Bütünleştirilmesine Yönelik Bir Ders Planı Örneği. Eğitim ve Bilim, 32 (146), 54-63. [SSCI, Q4]

Usluel, Y. K., Mumcu, F. ve Demiraslan, Y (2007). Öğrenme-Öğretme Sürecinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Öğretmenlerin Entegrasyon Süreci ve Engelleriyle İlgili Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 164-178. [ESCI, Q4]

Askar, P., Usluel, Y. K., and Mumcu, F. (2006). Logistic Regression Modeling for Predicting Task-Related ICT Use in Teaching. Educational Technology & Society, 9 (2), 141-151. [SSCI, Q1]

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Mumcu, F. (2022). Is Personal Innovativeness Decisive in Preservice Teachers’ ICT Competencies?. Instructional Technology and Lifelong Learning, 3(1), 1-18. DOI: 10.52911/itall.1101391

Uslu, N. A., Mumcu, F. ve Üstünlüoğlu, E. (2020). Yükseköğretimde Ders Yakalama Sisteminin (DYS) Kullanımının Öğrenci Açısından İncelenmesiEğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(2), 590-607.

Demiraslan Çevik, Y., Tepgeç, M., Mumcu, F., Somyürek, S. ve Dağhan, G. (2020). Bilişim Etiğiyle İlgili Karar Verme Sisteminin Çeşitli Yöntemlerle Kullanılabilirliğinin DeğerlendirilmesiEğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(2), 526-548.

Uslu, N. A., Mumcu, F. ve Eğin, F. (2018). Görsel Programlama Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Bilgi-İşlemsel Düşünme Becerilerine EtkisiEge Eğitim Teknolojileri Dergisi, 2(1), 19- 31.

Mumcu, F. (2017). Öğretmen Adaylarının BİT’i Öğrenme ve Öğretme Sürecine Entegre Etmeye Hazır Olmaları: Bilgi ve İnançtaki DeğişimEğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 31-56.

Mumcu, F. ve Usluel, Y. (2015). Öğretmen Adaylarının BİT Entegrasyonuna Hazır Olmalarını Sağlamada Bir Ağsal Öğrenme Sürecinin Tasarlanması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48(1), 19-47.

Demiraslan-Çevik, Y., Haşlaman, T., Mumcu, F. ve Gökçearslan, Ş. (2015). Özdüzenlemenin Dikkat Kontrolü Boyutu: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Başkent University Journal of Education2(2), 99-108.

Mumcu, F. ve Usluel, Y. (2004). Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanımları ve EngellerHacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi26, 91-100.