Diğer faaliyetler

Sunumlar

Mumcu, F. (2023). Bilgisayar Bilimi Eğitimi Aracılığıyla STEM Eğitiminin Dönüşümü. Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi Etkinlikleri – Yenilikçi Öğretim Yaklaşımları Konuşmaları, 8 Aralık, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye.

Mumcu, F. (2023). Transforming Education through Computer Science Education. International Conference on Innovation in Education and Pedagogy (ICIEP 2023), October 28, University of Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia. (Invited Speaker)

Mumcu, F. (2023). Reimagining STEAM: Booming computer science education as a component of STEAM education. Full STEAM ahead! Conference, January 11 – 13, Johannes Kepler University, Linz, Austria. (Keynote Speaker)

Mumcu, F. ve Yıldız, B. (2022). Bütünleşik FeTeMM Eğitimi. STEAM-BOX: Courses, Tools, Resources for Teachers” Project (2020-1-HU01-KA201-078743) Multiplier Event.

Mumcu, F. (2020). Uzaktan Öğretimde Yeni Yaklaşımlar Paneli. The 3rd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies (DILET 2020), December 10 – 11, Başkent Üniversitesi, Ankara, Turkey. (Panelist)

Mumcu, F. (2020). Acil Durumlarda Uzaktan Öğretimde İşbirlikli Uygulamaların Kullanımı. Uzaktan Eğitim Öğretmen Buluşmaları, 4 Mayıs 2020, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Nevşehir, Turkey.

Mumcu, F. (2019). Foundation of Interdisciplinary Teacher Academy. STEM4Future Experience Sharing Day, May 20, Middle East Technical University (METU), Ankara, Turkey.

Mumcu, F. (2019). TUBITAK 4005 Projeleri: Okullar ile Eğitim Fakülteleri Arasındaki Köprü Paneli. 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2019), May 2 – 4, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Turkey. (Panelist)

Mumcu, F. (2017). ICT Integration in Schools. Developing Teaching Cases Together for Management Education, January 26 – 27, Middle East Technical University (METU), Ankara, Turkey.

Mumcu, F. (2016). E-learning in Professional Education. Participant-Centred Learning in Management Education Workshop, March 21 – 24, Istanbul Technical University, İstanbul, Turkey.

Mumcu, F. (2015). Integration of ICT into In-service Training. European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD) ICT in Parliaments Seminar (E-Parliament ICT Services from Everywhere and at Any Time: New Challenges and Projects), November 5 – 6, The Grand National Assembly of Turkey, Ankara, Turkey.

Vaka (Case) Yazımı

Mumcu, F. (2018). Okullarda Etkili BİT Entegrasyonu Stratejileri: Öğretmenler Entegre Etmeliler mi Etmemeliler mi?. Case Alliance Turkey (CAT) Seçilmiş Vakalar Kitabı. (EN: http://cat.ba.metu.edu.tr/en/system/files/selected_cases_volume.pdf)

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Disiplinlerarası Öğretmen Akademisi Araştırma Grubu (Kurucu Üye) (2019-devam) (http://interteacher.org/)

Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2020-devam) (https://bte.org.tr/)

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Danışma Kurulu Üyesi (2020-devam) (https://www.engelsizbilisim.org/

Bilimsel Toplantı Faaliyetleri

TÜBİTAK İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği (2223-D) kapsamında desteklenen ve 17 – 19 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen olan “Workshop on Developments in the Case Study Method for Entrepreneurship Education” Düzenleme Kurulu Üyesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde 09 – 11 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenen VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD) Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu Üyesi

Diğer Faaliyetler

Kodla(Ma)nisa Projesi Öğretmen Eğitimleri Eğitim Görevlisi (07 – 09 Şubat 2018)

Kodla(Ma)nisa Projesi 3. İçerik Geliştirme Çalıştayı Proje Çalışmaları Sorumlusu (05 Ekim 2017)

Kodla(Ma)nisa Projesi 2. Festivali Jüri Üyeliği (22 Mayıs 2017)

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı Hizmet İçi Eğitimleri Eğitim Görevlisi (2012 – 2013) [Temel ve İleri Düzey Ofis Eğitimi, İngilizce Konuşma Kulübü]