Dersler

Lisans

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Algoritma ve Programlama
İşletim Sistemleri
Elektronik Devre Elemanları
Açık ve Uzaktan Öğrenme
Bilgisayar Donanımı
Bilişim Teknolojileri
İstatistik I – II
Bilgisayar I – II
Öğretmenlik Uygulaması
Okul Deneyimi
Topluma Hizmet Uygulamaları

Yüksek Lisans

Eğitim Araştırmalarında Bilgisayar Kullanımı ve Veri Analizi
Fen Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu