Yönetilen Tezler

Yönetilen doktora tezleri:

Dinçer Aksoy, B. (devam). “Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri İle Matematiksel Modelleme Süreçlerinin İlişkilendirilmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Doktora Programı Doktora Tezi. (İkinci Danışman)

Yönetilen yüksek lisans tezleri:

Şensoy, S. H. (2023). “İlkokul Öğrencilerinin Bütünleşik FeTeMM Eğitimi Yoluyla Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi” (Developing Computational Thinking Skills of Primary School Students Through Integrated Stem Education). Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Programı Yüksek Lisans Tezi.

Demirtaş, B. (2020). “Uzaktan Eğitim Yöntemiyle Verilen Bilişim Teknolojileri Dersinin Öğretmen Adaylarının BİT Yeterliliklerine ve Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgilerine Etkisi” (The Effect of ICT Course Given By Distance Education Method on The Preservice Teachers’ ICT Competencies and Technological Pedagogical Content Knowledge). Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Programı Yüksek Lisans Tezi.