Kitap Bölümleri

Mumcu, F., Akçapınar, G., Altun, A. (2022). Design and Development of an Intelligent System for Evaluating Students’ Workplace Skills. In: Ifenthaler, D., Seufert, S. (eds) Artificial Intelligence Education in the Context of Work. Advances in Analytics for Learning and Teaching. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14489-9_9

Mumcu, F. (2022). Öğretmen rollerindeki dönüşüm: Söylemler üzerine bir inceleme. Eğitim ve Değişim. Kurt, A. A., Bardakçı, S. ve Karal, H. (Ed.). Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara. ISBN: 978-625-8325-82-9.

Mumcu, F., Yıldız, B., Özdinç, F. ve Kaya, G. (2022). Disiplinlerarası Eğitim Örnekleri III – Disiplinlerarası Öğretmen Akademisi Etkinlikleri. (Ocak 2022). ISBN: 978-625-00-9466-2.

Özdinç, F ve Mumcu, F. (2021). Disiplinlerarası Fen Öğretiminde Teknolojinin Rolü. Disiplinlerarası Fen Öğretimi: Okul Öncesinden Ortaöğretime STEM, STEAM ve E-STEM Uygulamalarıyla. Aydoğdu, B. ve Yıldız Budan, N. (Ed.). Anı Yayıncılık: Ankara. ISBN: 978-605-170-701-3.

Uslu, N. A. ve Mumcu, F. (2021). Hayat Boyu Öğrenmede Açık ve Uzaktan Eğitim. Dijital Çağda Hayat Boyu Öğrenme. Sarıtepeci, M. ve Yıldız Durak, H. (Ed.). Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara. ISBN: 978-625-7676-29-8.

Mumcu, F., Yıldız, B. ve Özdinç, F. (2020). Disiplinlerarası Eğitim Örnekleri II – Disiplinlerarası Öğretmen Akademisi Etkinlikleri. (Aralık 2020). ISBN: 978-605-409-831-4.

Uslu, N. A. ve Mumcu, F. (2020). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Programlama Eğitimine İlişkin Algıladıkları Yeterlikleri ve Mesleki Gelişim Beklentileri Üzerine Bir İnceleme. Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020. Odabaşı, H. F., Akkoyunlu B. ve İşman A. (Ed.). Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara. ISBN: 978-625-7228-62-6.

Mumcu, F. ve Uslu, N. A. (2019). Bilgisayar Bilimi Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmeye Yönelik Ders Tasarımları. Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019. İşman A., Odabaşı, H. F. ve Akkoyunlu B. (Ed.). Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara. ISBN: 978-605-037-061-4.

Demiraslan, Y. Ç., Somyürek, S., Dağhan, G. ve Mumcu, F. (2019). Karar Verme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Öğretim Tasarımı: Bilişim Etiği Örneği. Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019. İşman A., Odabaşı, H. F. ve Akkoyunlu B. (Ed.). Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara. ISBN: 978-605-037-061-4.

Mumcu, F., Uslu, N. A., Yıldız, B., Sevinç, Ş. ve Kaya G. (2019). Disiplinlerarası Eğitim Örnekleri – Disiplinlerarası Öğretmen Akademisi Etkinlikleri. (Kasım 2019). ISBN: 978-605-031-312-3.

Mumcu, F. (2018). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Entegrasyonunda Güncel Eğilimler: TPİB ModeliEğitim Teknolojileri Okumaları 2018. Akkoyunlu B., İşman A. ve Odabaşı, H. F. (Ed.). Pegem Yayıncılık: Ankara. ISBN: 978-605-241-510-8.

Robotik ve Blok Tabanlı Programlamaya Yönelik Ders Tasarımları (2018). N. Atman Uslu, F. Mumcu, G. Selçuk, A. Yıldırımgil, Ş. Kaplan (Ed.). Manisa Celal Bayar Üniversitesi: Manisa. ISBN: 978-975-8628-70-4.

Mumcu, F. (2017). BİT’in Öğrenme ve Öğretme Sürecine Entegrasyonunun Planlanması: Ders PlanlarıFarklı Yanlarıyla Eğitimde BİT Entegrasyonu. Y. Usluel (Ed.). Gazi Kitabevi: Ankara. ISBN: 978-605-344-560-9.

Mumcu, F. ve Altun, A. (2008). Teknoloji Korkusu: TeknofobiBilişim Teknolojileri Öğretiminde Sosyo-Psikolojik Değişkenler. D. Deryakulu (Ed.). Maya Akademi: Ankara. ISBN: 978-605-598-524-0.