Gönüllü Katılım Formu

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı tarafından desteklenen “Bilgi İşlemsel Düşünmenin FeTeMM Eğitimine Entegrasyonunun İncelenmesi: Öğretmenlerin Algıları, Görüşleri ve Uygulamaları” adlı araştırmanın amacı öğretmenlerin bilgi işlemsel düşünmeyi FeTeMM eğitimine entegrasyonlarına yönelik algı, görüş ve uygulamalarını derinlemesine inceleme amacını taşımaktadır.
 Bu çalışmaya katılımınız gönüllülük esasına dayanmaktadır.
 Çalışmanın amacı doğrultusunda anket ve görüşme yoluyla sizden veriler toplanacaktır.
 İsminizi yazmak ya da kimliğinizi açığa çıkaracak bir bilgi vermek zorunda değilsiniz/araştırmada katılımcıların isimleri gizli tutulacaktır.
 Araştırma kapsamında toplanan veriler, sadece bilimsel amaçlar doğrultusunda kullanılacak, araştırmanın amacı dışında ya da bir başka araştırmada kullanılmayacak ve gerekmesi halinde, sizin (yazılı) izniniz olmadan başkalarıyla paylaşılmayacaktır.
 İstemeniz halinde sizden toplanan verileri inceleme hakkınız bulunmaktadır.
 Sizden toplanan veriler araştırmacının kişisel bilgisayarında korunacak ve araştırma bitiminde arşivlenecek veya imha edilecektir.
 Veri toplama sürecinde/süreçlerinde size rahatsızlık verebilecek herhangi bir soru/talep olmayacaktır. Yine de katılımınız sırasında herhangi bir sebepten rahatsızlık hissederseniz çalışmadan istediğiniz zamanda ayrılabileceksiniz. Çalışmadan ayrılmanız durumunda sizden toplanan veriler çalışmadan çıkarılacak ve imha edilecektir.
Gönüllü katılım formunu okumak ve değerlendirmek üzere ayırdığınız zaman için teşekkür ederim. Çalışma hakkındaki sorularınızı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden Doç. Dr. Filiz Mumcu’ya yöneltebilirsiniz.

Araştırmacılar : Doç. Dr. Filiz Mumcu & Prof. Dr. Zsolt Lavicza
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Demirci Manisa, Türkiye
Johannes Kepler Universität Linz School of Education Linz, Austria