Bildiriler

Uluslararası Bildiriler:

Anđić, B., Mumcu, F., Tejera, M., Schmidthaler, E., & Lavicza, Z. (2023). Unplugging Math: Integrating Computational Thinking into Mathematics Education Through Poly-Universe. In: Dascalu, M., Mealha, Ó., Virkus, S. (eds) Smart Learning Ecosystems as Engines of the Green and Digital Transition. SLERD 2023. Advances in Sustainability Science and Technology. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-5540-4_15 [Full paper]

Demiraslan Çevik, Y., Dağhan, G., Somyürek, S., & Mumcu, F. (2020). Reflections on The Implementation of An Online Learning Environment Designed to Improve Students’ Decision Making Skills. Presented at the 14th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED 2020), March 2 – 4, Valencia, Spain. [Full paper]

Mumcu, F. and Uslu, N. A. (2018). Social media addiction of high school students relating to problematic mobile phone usage and academic procrastination. Presented at Association for Educational Communications and Technology (AECT) 2018 International Convention (Learning for All), October 23 – 27, Kansas City, USA.

Mumcu, F. and Uslu, N. A. (2018). Course designs of teachers with project-based learning in teaching computer science. Presented at Association for Educational Communications and Technology (AECT) 2018 International Convention (Learning for All), October 23 – 27, Kansas City, USA.

Mumcu, F. and Usluel, Y. (2013). Teachers’ perceptions related to levels of ICT implementation. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 83, 729-733. Presented at 2nd World Conference on Educational Technology Research, June 27 – 30, Lefkosia, Turkish Republic of Northern Cyprus. [Full paper]

Haslaman, T., Mumcu, F., and Kocak-Usluel, Y. (2008). Integration of ICT Into The Teaching-Learning Process: Toward A Unified Model. In J. Luca & E. Weippl (Eds.), Proceedings of ED-MEDIA 2008–World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (pp. 2384-2389). Vienna, Austria: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). https://www.learntechlib.org/p/28697.

Usluel, Y., Demiraslan Y., and Mumcu, F. (2007). Integrating ICT into classrooms: A note from Turkish teachers (p. 1569-1575). Presented at Society for Information Technology & Teacher Education (SITE), March 26 – 30, San Antonio, TX, USA. [Full paper]

Ulusal Bildiriler:

Kıdıman Demirhan, E., Mumcu, F. ve Yılmaz, M. (2023). Blokzincir ve NFT teknolojilerinin dijital oyunlarda kullanımı: Türk oyuncularla bir tarama çalışması. 16. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, 27 Şubat – 01 Mart, Erzurum, Turkiye.

Mumcu, F., Uslu, N. A., Yıldız, B. ve Özdinc, F. (2020). Disiplinlerarası yenilikçi derslerin tasarlanması için öğretmenler nasıl desteklenmeli? 3 yıllık öğretmen eğitimi projelerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 19 – 22 Kasım, Bursa, Turkey.

Mumcu, F., Yıldız, B. ve Özdinc, F. (2020). Öğretmenlerin disiplinlerarası bir mesleki gelişim eğitimi hakkındaki görüşleri: Disiplinlerarası Öğretmen Akademisi örneği. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 19 – 22 Kasım, Bursa, Turkey.

Mumcu, F., Uslu, N. A. Ve Yıldız, B. (2019). Öğretmenlerin disiplinlerarası mesleki gelişim çalışmalarından beklentilerinin informal öğrenme açısından incelenmesi. 1. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi, 1 – 3 Kasım, Nevşehir, Turkey.

Demiraslan Çevik, Y., Dağhan, G., Mumcu, F., and Somyürek, S. (2019). Using video-based modeling examples to develop decision making skills. 7th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), October 30 – November 1, Antalya, Turkey.

Demiraslan Çevik, Y., Doğan, N., Karaman, H., Mumcu, F., Somyürek, S. ve Dağhan, G. (2019). Ergenlik öncesi öğrencilerin karar verme becerilerinin demografik özelliklere göre incelenmesi. 6th International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2019), 19 – 22 Haziran, Ankara, Türkiye. [Tam metin]

Demiraslan Çevik, Y., Doğan, N., Karaman, H., Somyürek, S., Mumcu, F. ve Dağhan, G. (2019). Ergenlik öncesi karar verme becerileri testinin (EÖ-KVBT) Türkçeye Uyarlanması. 6th International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2019), 19 – 22 Haziran, Ankara, Türkiye.

Demiraslan Çevik, Y., Tepgeç, M., Demir, Ö., Dağhan, G., Somyürek, S. ve Mumcu, F. (2019). Bilişim etiğiyle ilgili karar vermeye ilişkin sistem tasarımı: Bir kullanılabilirlik çalışması. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019), 1 – 3 Mayıs, Kırşehir, Türkiye.

Mumcu, F., Demiraslan Çevik, Y., Somyürek, S. ve Dağhan, G. (2019). Ortaokul öğrencilerinin algıladıkları biçimiyle karar verme süreçlerinin incelenmesi. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019), 1 – 3 Mayıs, Kırşehir, Türkiye. [Tam metin]

Mumcu, F., Uslu, N. A. ve Üstünlüoğlu, E. (2018). Derslerin görüntülü ve sesli kayıt altına alınmasının kabulü: Modeller ve belirleyici faktörler. 6th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), 12 – 14 Eylül, Edirne, Türkiye.

Uslu, N. A., Mumcu, F. ve Üstünlüoğlu, E. (2018). Bir üniversitede derslerin görüntülü ve sesli kayıt altına alınmasına ilişkin öğrenci görüşleri. 6th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), 12 – 14 Eylül, Edirne, Türkiye.

Demiraslan-Çevik, Y., Mumcu, F., Dağhan, G. ve Somyürek, S. (2018). Karar verme becerilerini belirleme: EÖ-KVBT. 6th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), 12 – 14 Eylül, Edirne, Türkiye. [Tam metin]

Mumcu, F., Uslu, N. A. ve Geriş, A. (2018). Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlikleri ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması. VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD 2018), 9 – 11 Mayıs, Manisa, Türkiye.

Uslu, N. A., Mumcu, F. ve Geriş, A. (2018). Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) motivasyonu envanterinin Türkçeye uyarlama çalışması. VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD 2018), 9 – 11 Mayıs, Manisa, Türkiye.

Mumcu, F. (2015). Öğretmen adayları BİT’i öğrenme ve öğretme sürecine entegre etmeye hazır mı: Ders planları2nd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2015), 8 – 10 Haziran, Ankara, Türkiye.

Mumcu, F. ve Usluel, Y. (2010). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi modeline göre BİT’in öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonuyla ilgili ölçek geliştirme çalışması10th International Educational Technology Conference (IETC), 26 – 28 Nisan, İstanbul, Türkiye. [Tam metin]

Mumcu, F. ve Usluel, Y. (2009). Ağsal öğrenme ve bir ağsal öğrenme ortamı olarak ELGG3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 7 – 9 Ekim, Trabzon, Türkiye. [Tam metin]

Mumcu, F., Haşlaman, T., Yıldız, B. ve Tuzun, H. (2008). Etkileşimli sistem tasarımında kullanılabilirlik: Bilgi işlem sorun ve ihtiyaç iletme sistemi örneği8th International Educational Technology Conference (IETC), 6 – 8 Mayıs, Eskişehir, Türkiye. [Tam metin]

Mumcu, F., Haşlaman, T. ve Usluel, Y. (2008). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi modeli çerçevesinde etkili teknoloji entegrasyonunun göstergeleri8th International Educational Technology Conference (IETC), 6 – 8 Mayıs, Eskişehir, Türkiye. [Tam metin]