Hakkımda

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden lisans, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden yüksek lisans ve doktora derecelerimi aldım. 1998 yılında Genel Kurul Elektronik Oylama, Yoklama ve Konferans Sistemi için açılan personel alım sınavını kazanarak TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında çalışmaya başladım. 2012 yılına kadar Genel Kurul İşletme Biriminde teknik personel, 2012 – 2017 yılları arasında İnsan Kaynakları Başkanlığında eğitim koordinatörü olmak üzere toplam 19 yıl görev yaptım. 2017 yılından bu yana Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Çalışma konularım; Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonu, bilgisayar bilimi eğitimi, disiplinlerarası eğitim, uzaktan eğitim ve bu konular özelinde öğretmen eğitimi olarak yoğunlaşmaktadır. Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası projeler ile öğretmen eğitimlerinde görev almaktayım. Disiplinlerarası Öğretmen Akademisi araştırma grubunun kurucularındanım. Dünyalar güzeli üç kızın annesiyim.

Google Scholar

Researchgate

ORCID

Turkish Higher Education Council Scholar Page

Shared profile | Filiz Mumcu (europa.eu)

Yabancı Dil

İngilizce (YÖKDİL-2021: 86,25; YDS-2021: 86,25)

Öğrenim Bilgisi

Visiting Professor (2023 – cont): Johannes Kepler Universität Linz: JKU, Linz School of Education, Department for STEM Didactics, Linz, Austria.

Postdoctoral Researcher (01.09.2022 – 31.08.2023): Johannes Kepler Universität Linz: JKU, Austria. (TÜBİTAK 2219 – International Postdoctoral Research Fellowship Program for Turkish Citizens)

Doktora (2007 – 2011): Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı (Ortalama: 4,00/4,00)

Doktora Tezi:

Mumcu, F. (2011). Bir Ağsal Öğrenme Ortamında Öğretmen Adaylarına Verilen BİT Entegrasyonu Eğitiminin Etkililiği. Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Y. Lisans (2001 – 2004): Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı (Ortalama: 3,64/4,00)

Yüksek Lisans Tezi:

Mumcu, F. (2004). Mesleki ve Teknik Okullarda Bilişim Teknolojilerinin Yayılımında Algılanan Özelliklere ve Engellere İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Lisans (1997 – 2001): Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Bilgisayar Eğitimi Bölümü (Ortalama: 3,00/4,00)

Lisans (2021 – 2023): Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (%30 İngilizce) (Ortalama: 3,05/4,00)